Home

Stichting Pieter Vijn Fonds

Deze stichting is ontstaan in 1977 conform de wens van de oud-directeur van de De Ruyterschool, Pieter Vijn (1889-1976), verwoord in zijn testament, waarbij hij tevens een legaat beschikbaar stelde alsmede zijn maritieme bibliotheek.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten en behelst het opzetten en onderhouden van een maritieme bibliotheek met een maritieme demonstratieruimte.

De stichting ondersteunt tevens educatieve maritieme onderwijsprojecten in brede zin ten behoeve van het zeevaartonderwijs in Zeeland.

Het bestuur besluit welke aanvragen worden gehonoreerd, op welke wijze en tot welk bedrag, en besluit over aanschaffingen. Dit alles binnen een jaarlijkse begroting.

Het doel en de activiteiten van de stichting dienen het algemeen belang. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. De stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI stichting.

Schuiven naar boven