Activiteiten

Overzicht van acties en ondersteunde projecten in de afgelopen jaren.
  • Aanschaf en verkrijging van relevante maritieme boekwerken
  • Aanschaf van maritieme naslagwerken
  • Inventarisatie bezitting en maritieme objecten
  • heroriëntatie op de functie van de stichting
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven
in € 2023 2022 2021
Baten belegd/geïnvesteerd vermogen    1513       -830     6
algemene kosten aanschaf en instandhouding    980 5833 2924
algemene bestuurs- en representatiekosten       108    105      185
Schuiven naar boven