Beleidsplan

De stichting werft niet actief nieuwe financiën. De opbrengsten van het huidige vermogen worden benut voor het in stand houden van de maritieme bibliotheek, het beheer van de maritieme objecten en voor specifieke onderwijsprojecten.

Teneinde dit ook op langere termijn te kunnen blijven doen wordt de waarde van het vermogen zoveel mogelijk in stand gehouden. Slechts in bijzondere gevallen wordt hier van afgeweken.

De maritieme boeken en objecten zijn veelal door schenkingen verkregen. Deze worden door de stichting beheerd.

Enkele voorwerpen zijn uitgeleend aan derden waaronder het Maritiem Museum Zeeland, de Volksterrenwacht Philippus Lansbergen te Middelburg, Hogeschool Zeeland en ROC–Scalda.

Het scheepsmodel van de Nieuw Holland staat tijdelijk in het gemeentehuis van Vlissingen.

Statutair is bepaald dat bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo zal worden geschonken aan een ANBI-instelling met dezelfde of gelijksoortige doelstelling, ter bepaling van het bestuur.

Om aan de wetgeving te voldoen is een protocol opgesteld ter bescherming van de persoonsgegevens.

Schuiven naar boven